Home | Bedrijfsprofiel | Taxaties kunst en antiek | Bemiddeling kunst en antiek | Veilingen Lezingen | Kosten | Contact | Links
Bemiddeling kunst en antiek

Bemiddeling bij verkoop van uw antiek of kostbaarheden. Als u uw antiek of kostbaarheden gaat verkopen, kan het raadzaam zijn een taxateur of makelaar van roerende zaken in de hand te nemen. Wij hebben hier inmiddels veel ervaring mee. Denk hierbij o.a. aan een collectie 18e eeuwse tabaksdozen, antieke wapens, zilveren miniaturen, muziekdozen, zakhorloges, blikken speelgoed en schilderijen waarin wij de afgelopen 25 jaar in hebben bemiddeld. Een goede inventarisatie, taxatierapport en een goed plan van aanpak kunnen ervoor zorgen dat een collectie meer opbrengt dan verwacht. Dit kan betekenen dat een collectie misschien gesplitst moet worden en dat sommige objecten in het buitenland geveild moeten worden.

Bemiddeling bij de afwikkeling van een nalatenschap
Voor nabestaanden betekent het afwikkelen van een inboedel bij nalatenschap een extra belasting in een toch al zware tijd. Wij kunnen u hierbij helpen door de inboedel goed uit te zoeken en vervolgens een taxatierapport te maken voor onderlinge verdeling. Indien gewenst kunnen wij ook uw 'scheidsrechter' zijn (vaak samen met de notaris of executeur testamentair). Voor onverdeelde zaken kunnen wij u in contact brengen met het juiste veilinghuis om te veilen. Daarnaast kunnen wij zorg dragen voor een verdere afwikkeling door bijv. een goede opkoper in te schakelen.

Creativiteit is ons niet vreemd. Door jarenlange ervaring kennen wij veel veilinghuizen zeer goed en heel veel privé-verzamelaars. Een collectie Nederlands zilver is het beste in Nederland te veilen, maar een schilderij van de Amerikaanse schilder Norman Rockwell niet.Frederik W.Baerveldt M.B.A.
Gecertificeerd taxateur kunst en antiek
gecertificeerd registerveilinghouder

Baerveldt, Taxatie & Bemiddeling Kunst en Antiek • 06-83603153 • info@frederikbaerveldt.nl • www.frederikbaerveldt.nl
Home | Bedrijfsprofiel | Taxaties kunst en antiek | Bemiddeling kunst en antiek | Veilingen Lezingen | Kosten | Contact | Links